Products and services

About “Quang Minh Resin Glue”

Dòng Keo E0 thân thiện môi trường và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Carb 2

Dark milk Glue E0

Keo đục sữa E0

Glue to protect the surface

It is a type of glue to protect the surface of the board, covering the surface and beautify the board.

Liquid catalysts

Chất xúc tác dạng lỏng là một loại chất xúc tác khử formaldehyde dạng nước, có thể trực tiếp phun hoặc tráng lên ván.Chất đóng rắn có thể trực tiếp cho vào keo, có khả năng khử fomaldehyde 50-70%.

Polyvinyl Alcohol (PVA)

Sản phẩm PVA của công ty Quang Minh......

Normal Ure Formaldehyde Glue

Sản phẩm keo nhựa UF và UMF của Quang Minh được thiết kế riêng cho từng khách hàng, vì vậy phản ứng, độ bám dính , phát thải Formaldehyde, thời gian lắp đặt và tính chất vật lý là dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Melamine product

Hàng tháng, melamine được nhập khẩu từ Trung Quốc bằng container.Với kinh nghiệm sản suất sản phẩm keo nhựa, chúng tôi nhận thấy sâu sắc tầm quan trọng về chất lượng melamine trong việc mang lại chất lượng cho keo dán, và chúng tôi luôn kiểm soát chặt chẽ chất lượng